THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Ngày Quốc tế Yoga năm 2023 tại Quảng Trị


Ngày cập nhật: 19/06/2023 9:24:15 SA

Ngày Quốc tế Yoga năm 2023 tại Quảng Trị

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

CÁC TIN KHÁC
THÔNG CÁO BÁO CHÍ Các hoạt động Lễ hội “Thống nhất non sông” năm 2024 (25/4/2024)
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LỄ TRIỂN KHAI THI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU BẾN CẢNG MỸ THỦY TẠI HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ (25/3/2024)
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO “KHU KINH TẾ THƯƠNG MẠI XUYÊN BIÊN GIỚI CHUNG LAO BẢO (TỈNH QUẢNG TRỊ, VIỆT NAM) - DENSAVAN (TỈNH SAVANAKHET, CHDCND LÀO): TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC” (25/3/2024)
Hội nghị "Gặp gỡ Thái Lan" tại tỉnh Quảng Trị (31/7/2023)
Ngày Quốc tế Yoga năm 2023 tại Quảng Trị (19/6/2023)
Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị (06/6/1973 – 06/6/2023) (19/6/2023)
“Bằng chứng lịch sử và vai trò của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” (19/6/2023)
Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao 03 tỉnh: Quảng Trị-Savannakhet-Salavan (CHDCND Lào) (19/6/2023)
Họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Tỉnh Quảng Trị lần thứ Nhất (28/8/2017)
Copyright 2024 by CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH QUẢNG TRỊ