Tiềm năng - Lợi thế

Tạo thế và lực mới để thành phố Đông Hà phát triển nhanh, bền vững


Ngày cập nhật: 01/02/2021 9:48:03 SA

Với sự sáng tạo và nỗ lực vượt khó, thành phố Đông Hà đã tạo được nhiều dấu ấn trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, tạo thế và lực mới để đô thị trung tâm tỉnh lỵ phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới. Phóng viên Báo Quảng Trị có cuộc phỏng vấn UVTVTU, Bí thư Thành ủy Đông Hà NGUYỄN CHIẾN THẮNG xung quanh vấn đề này.

 

- Thưa đồng chí! Năm 2020 trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng thành phố Đông Hà đã hoàn thành được nhiều chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, vậy đâu là những kết quả nổi bật?

 

Trong 15 chỉ tiêu của năm 2020, thành phố đã hoàn thành được 11 chỉ tiêu. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh COVID - 19 và thiên tai tạo ra rất nhiều rào cản đối với sự phát triển của Đông Hà. Điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội năm 2020 của địa phương là tăng trưởng kinh tế đạt 7,48% so với năm 2019. Các giải pháp tăng thu ngân sách được thực hiện đồng bộ, quyết liệt, đạt 103,17% kế hoạch tỉnh giao và 92,05% kế hoạch của thành phố. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 12,4% so với năm 2019. Việc triển khai thực hiện chủ đề năm “Quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng văn minh đô thị” có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường, chỉnh trang đô thị được quan tâm; chất lượng hoạt động dịch vụ công ích được nâng lên, cảnh quan đô thị có nhiều khởi sắc. Lĩnh vực giải phóng mặt bằng và khai thác quỹ đất đạt được kết quả tích cực. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Đặc biệt là tổ chức tốt các phong trào, hoạt động chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; công tác phòng, chống COVID-19 và chăm sóc sức khỏe Nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai; chăm lo đời vật chất, tinh thần của những người yếu thế, gia đình chính sách, người có công với cách mạng được quan tâm. Bên cạnh đó, thành phố đã tập trung kiện toàn bộ máy lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn, sự nghiệp gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính cũng như khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025… Những kết quả này là rất đáng ghi nhận, thể hiện rõ khát vọng, nỗ lực vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

 

- Nhiệm kỳ 2015 - 2020 nói chung và năm 2020 nói riêng, Đông Hà đã tạo được nhiều dấu ấn mới, sức bật mới trong hành trình phát triển. Theo đồng chí, yếu tố quyết định nào tạo nên thành công này?

 

Có thể thấy rằng, trong điều kiện cán bộ chủ chốt của thành phố có nhiều biến động và thay đổi nhưng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất, luôn hỗ trợ và chia sẻ lẫn nhau, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần, trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố để cùng nhau xây dựng thành phố, cùng nhau phát triển. Bám sát tình hình thực tiễn và nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm Đông Hà đã xác định chủ đề công tác cụ thể nhằm tạo quyết tâm, huy động sự vào cuộc tích cực, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và đồng thuận chung tay của Nhân dân để tổ chức thực hiện. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống, trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được thực hiện nghiêm túc. Phong cách, phương pháp lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được đổi mới trên nhiều mặt, nhất là tính khoa học, sâu sát với thực tiễn, quan tâm giải quyết những vấn đề cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội cũng như tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, thành phố luôn được đón nhận sự lãnh đạo sâu sát, quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương cũng như phát huy tốt kinh nghiệm, các ý kiến tham gia xây dựng thành phố của các đồng chí cán bộ trung, cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn.

 

Thành phố Đông Hà hôm nay - Ảnh: H.N​

 

- Thưa đồng chí! Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Đông Hà xác định phương hướng trọng tâm gì để tạo thế và lực mới xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững?

 

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đề ra 13 mục tiêu cụ thể. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 13%; tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn 5.200 tỉ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn 495 tỉ đồng; công nhận 1 phường đạt chuẩn văn minh đô thị; giảm tỉ lệ hộ nghèo 0,3%; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96,6%; tỉ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 99%... Để về đích những mục tiêu này, Đông Hà tập trung thực hiện quyết liệt các dự án, đề án trọng điểm, gắn với triển khai thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đề ra. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Tăng cường huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, dịch vụ công ích, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng nguồn nhân lực gắn với sắp xếp và tinh gọn bộ máy. Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh không thể tách rời vai trò lãnh đạo của Đảng. Do vậy, Đảng bộ thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, coi trọng, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; tạo bước đột phá cơ bản về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố ngày càng đáp ứng cao hơn yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp. Đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy theo hướng bám sát thực tiễn và gần dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân để kịp thời giải quyết có hiệu quả những vấn đề tồn tại, vướng mắc. Không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

 

-Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

(Theo baoquangtri.vn, link nguồn:http://www.baoquangtri.vn/Ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/modid/415/ItemID/155122)

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

Bình luận của bạn:

Bình luận bạn đọc (0)

CÁC TIN KHÁC
Khảo sát xây dựng mô hình homestay tại thôn Chênh Vênh (28/6/2021)
Công ty Oxalis đề xuất dự án phát triển du lịch tại thác Tà Puồng và ven biển Vịnh Mốc (4/6/2021)
Đảo xanh cồn cỏ (28/5/2021)
Tạo thế và lực mới để thành phố Đông Hà phát triển nhanh, bền vững (1/2/2021)
Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch nông thôn ở Quảng Trị (1/2/2021)
Thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển (13/8/2020)
Khởi sắc từ Khe Sanh về Cửa Việt. Bài 2: Phát huy thế mạnh kinh tế để vươn ra “biển lớn” (7/7/2020)
Khởi sắc từ Khe Sanh về Cửa Việt. Bài 1: Những đô thị trẻ trên đường xuyên Á (7/7/2020)
Triển vọng từ giống lúa hữu cơ thảo dược tím (26/5/2020)
TÌM KIẾM
ẤN PHẨM ĐỐI NGOẠI

Edit
Họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Tỉnh Quảng Trị lần thứ Nhất
Cập nhật: 28/8/2017
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Copyright 2022 by CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH QUẢNG TRỊ