ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Quảng Trị là một tỉnh ven biển thuộc vùng cực Bắc Trung Bộ Việt Nam. Đây là tỉnh có Khu phi quân sự vĩ tuyến 17, là giới tuyến chia cắt hai miền Bắc - Nam Việt Nam, do đó cũng là một chiến trường ác liệt nhất trong suốt 20 năm của cuộc Chiến tranh Việt Nam (1954 - 1975)Theo kết quả điều tra ngày 01/04/2009 dân số tỉnh Quảng Trị là 597.985 người. Quảng Trị hiện bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 8 huyện:
Thành phố Đông Hà: 9 phường
Thị xã Quảng Trị: 4 phường và 1 xã
Huyện Cam Lộ: 1 thị trấn và 8 xã
Huyện Cồn Cỏ: 1 thị trấn và 13 xã
Huyện Đa Krông: 1 thị trấn và 13 xã
Huyện Gio Linh: 2 thị trấn và 19 xã
Huyện Hải Lăng: 1 thị trấn và 19 xã
Huyện Hướng Hóa: 2 thị trấn và 20 xã
Huyện Triệu Phong: 1 thị trấn và 18 xã
Huyện Vĩnh Linh: 3 thị trấn và 19 xã
Quảng Trị có 141 đơn vị hành chính cấp xã – gồm 129 xã, 13 phường và 12 thị trấn Khi tái lập tỉnh Quảng Trị theo Nghị quyết ngày 30 tháng 6 năm 1989 của Quốc hội khóa VIII, kỳ họp thứ 5, tỉnh có 1 thị xã là Đông Hà và 3 huyện là Bến Hải, Hướng Hóa và Triệu Hải.
Theo Quyết định số 134-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) Việt Nam ngày 16 tháng 9 năm 1989, thị xã Quảng Trị được thành lập trên cơ sở thị trấn Quảng Trị (thuộc huyện Triệu Hải).
Theo Quyết định số 91-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) Việt Nam ngày 23 tháng 3 năm 1990, huyện Bến Hải chia thành 2 huyện Gio Linh và Vĩnh Linh, huyện Triệu Hải chia thành 2 huyện Triệu Phong và Hải Lăng.
Thị xã Đông Hà được nâng lên thành thành phố theo nghị quyết 33/NQ-CP ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam. Thành phố Đông Hà được lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thị xã Đông Hà.
Nguồn: (quangtriinfo.com)

TÌM KIẾM
ẤN PHẨM ĐỐI NGOẠI

Edit
Họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư và quảng bá du lịch Tỉnh Quảng Trị lần thứ Nhất
Cập nhật: 28/8/2017
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT WEBSITE
QUẢNG CÁO

THỐNG KÊ TRUY CẬP
Copyright 2022 by CỔNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH QUẢNG TRỊ